Produkty pomagające spełnić kryteria ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dostępność dla wszystkich

Jesteśmy producentem oznaczeń informacyjnych, tyflograficznych i sensorycznych w tym z alfabetem Braille’a.
Pomagamy urzędom i instytucją w spełnieniu kryteriów jakie nakłada ustawa „o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.
Projektujemy, planujemy oraz wykonujemy następujące produkty:

  • oznaczenia poręczy z alfabetem Braille’a
  • tabliczki przydrzwiowe i przyklamkowe z alfabetem Braille’a
  • mapy i plany tyflograficzne z alfabetem Braille’a
  • panele dźwiękowe, multisensoryczne z alfabetem Braille’a
  • tablice informacyjne z alfabetem Braille’a
  • etykiety i naklejki z alfabetem Braille’a
  • kontrastowe oznaczenia komunikacyjne
  • kontrastowe oznaczenia schodów
  • ścieżki dotykowe, sensoryczne i pola uwagi.


USTAWA „o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”

20 września 2023 roku weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Większość przepisów tej ustawy obowiązuje już od 20 września 2019 roku, pozostała część wejdzie w życie stopniowo w okresie najbliższych lat.
Nowy akt prawny nakłada na wszystkie podmioty publiczne obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym.
Koordynatorem tematu dostępności w przestrzeni publicznej jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

CEL USTAWY:

Celem ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami,
którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby.

KOGO OBOWIĄZUJĄ NOWE PRZEPISY?

Sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która zagwarantuje dostępność podmiotu publicznego.
Podmiot publiczny zapewnia dostępność przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier.

Poradnik oraz szczegółowe informacje w temacie dostępności można znaleźć na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/

Napisz do nas! Znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.